Tổng hợp tất cả quy tắc luyến âm tiếng Hàn : Luyện nghe, luyện nói như người bản xứ - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Header Ads

header ad

Tổng hợp tất cả quy tắc luyến âm tiếng Hàn : Luyện nghe, luyện nói như người bản xứ

quy-tac-luyen-am-tieng-han-luyen-noi-luyen-nghe-gioi-nhu-nguoi-ban-xu
Tổng hợp tất cả quy tắc luyến âm tiếng Hàn : Luyện nghe, luyện nói như người bản xứ

Blog Hàn Quốc xin gửi tới tất cả các bạn full các cách luyến âm để nói giỏi và giống người bản xứ Hàn Quốc nhất có thể. 

Tiếng Hàn có nguyên tắc luyến âm khi âm trước kết thúc bằng phụ âm ( từ có chứa patchim ) và âm đi sau bắt đầu bằng một nguyên âm hoặc các phụ âm có quy tắc như dưới đây.


quy-tac-luyen-am-tieng-han-luyen-noi-luyen-nghe-gioi-nhu-nguoi-ban-xu
Tổng hợp tất cả quy tắc luyến âm tiếng Hàn : Luyện nghe, luyện nói như người bản xứ


Cách luyến âm trong tiếng Hàn :

•  Phụ âm cuối của âm tiết trước nối với âm tiết sau nếu âm tiết sau bắt đầu bằng nguyên âm.
보기 : 있어요 đọc thành : 이서요 ( có...)
           앉아 đọc thành : 안 자 ( ngồi  )
           올해 đọc thành : 오 래 ( năm nay )

• Khi một âm tiết có phụ âm là "ㄱ"  mà âm tiết đi theo sau bắt đầu bằng " ㅁ,ㄴ" thì "ㄱ" được đọc là "ㅇ".
보기: 작년 đọc thành 장년 ( Năm ngoái )
          한국말 đọc thành 한궁말 ( tiếng hàn )

• Khi một phụ âm cuối kết thúc bằng "ㅂ" mà âm tiết theo sau nó là "ㅁ,ㄴ"thì " ㅂ" được đọc là " ㅁ".
보기: 십년 đọc là 심년 ( 10 năm  ).
          십만 đọc là 심만 ( 10.000 ).
          입니다 đọc là 임니다 ( là...).

• Khi một âm tiết có phụ âm cuối là "ㄷ" mà âm theo sau nó là " ㅁ,ㄴ" thì " ㄷ" được đọc là " ㄴ".
보기: 있는  đọc là 인는.
          맞는  đọc là 만는.
          첫눈  đọc là 천눈.
          꽃무늬 đọc là 꼰무늬.

• Khi một âm tiết có phụ âm là "ㄱ" gặp âm tiết theo sau là "ㅎ" thì "ㄱ" đọc là "ㅋ". ( và ngược lại "ㅎ" gặp "ㄱ" thì "ㄱ" đọc là "ㅋ".
보기: 백화점 đọc là 배콰점.
• Khi một âm tiết có phụ âm cuối là "ㅂ" mà âm tiết theo sau là "ㅎ" thì "ㅂ" đọc là "ㅍ".
보기:  좁히다 đọc là 조피다.
           입학 đọc là 이팍.

• Khi một âm tiết có phụ âm cuối là "ㅈ" mà âm tiết theo sau là "ㅎ" thì "ㅈ" đọc là "ㅊ". ( và ngược lại nếu "ㅎ" gặp "ㅈ" thì "ㅈ" cũng đọc là "ㅊ".
보기:  앉히다 đọc là 안치다.
           맞히다 đọc là 마치다.

• Khi một âm tiết có phụ âm cuối là "ㅎ" âm tiết theo sau là "ㄷ" thì "ㄷ"đọc là "ㅌ".
보기:  좋다 đọc là 조타.(tốt, đẹp)
           놓다 đọc là 노타.(đặt, để)
           노랗다 đọc là  노라타.(màu vàng)
           파랗다 đọc là 파라타.(màu xanh) 

• Khi một phụ âm cuối kết thúc là "ㄷ" gặp nguyên âm  이 thì ta đọc là  " 지".
• Khi một phụ âm cuối kết thúc là "ㅌ" gặp nguyên âm 이 thì ta đọc là "치".
보기:  같이 đọc là 가치.(cùng...)
           붙이다 đọc là 부치다.
           굳이 đọc là 구지.
           맏이 đọc là 마지.

• Khi một âm tiết kết thúc bằng "ㄱ,ㄷ,ㅂ" theo sau là các âm tiết như "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" thì các âm tiết "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" được đọc là "ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ".
보기:   십분  đọc là 십뿐.
            국밥 đọc là 국빱.
            식당 đọc là 식땅.

• Khi một âm tiết cuối kết thúc bằng " 을,ㄹ" âm tiết theo sau là "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" thì đọc là "ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ".
보기:    할바를 đọc là 할빠를.
             일시 đọc là 일씨.
             길둥 đọc là 길뚱.
• ㅎ đọc nhẹ.
보기:   전화.
            결혼.

• Khi âm tiết cuối có phụ âm cuối là "ㅁ,ㅇ" mà âm tiết đi theo sau là "ㄹ" thì "ㄹ" được phát âm là "ㄴ".
보기:    승리 đọc là 승니.
             침략 đọc là 침냑.

• Khi một âm tiết có phụ âm tiết là "ㄱ" theo sau nó là "ㄹ"thì "ㄱ"đọc là "ㅇ", và "ㄹ" đọc là "ㄴ".
보기:     국립 đọc là 궁닙.
              백리 đọc là 뱅니.

• Khi một âm tiết kết thúc là "ㅂ" theo sau nó là "ㄹ" thì "ㅂ" được phát âm là "ㅁ", còn "ㄹ" đọc là "ㄴ".
보기:    협력 đọc là 혐녁.
             급료 đọc là 금뇨.

• Khi một âm tiết kết thúc là "ㄴ" mà âm tiết theo sau là "ㄹ"thì "ㄴ"đọc là "ㄹ".( và ngược lại "ㄹ"gặp "ㄴ" thì "ㄴ" đọc là "ㄹ".
보기:     신라 đọc là 실라.
              천리 đọc là 철리.
              물난리 đọc là 물란리.

Hãy nắm vững tất cả các cách luyến âm tiếng Hàn ở trên  để phát âm tốt nhất giống người bản xứ nhất có thể nhé.


Hãy comment bên dưới bằng cách đăng nhập tài khoản facebook để bình luận và admin sẽ liên hệ theo nick facebook để trả lời thắc mắc của từng bài học nhé . Chăm chỉ là điều giúp bạn tiến gần với chiến thắng của bản thân !

No comments

Powered by Blogger.