Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Header Ads

header ad

Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn

tieu-tu-ngu-phap-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn


Blog Hàn Quốc
xin gửi tới các bạn 1 số danh từ chỉ đơn vị số đếm sử dụng hệ Thuần Hàn. 

Số thuần hàn dùng để diển tả giờ, số giờ, đơn vị số đếm như :

명 : người
마리 : con vật
개 : cái, quả ( dùng cho đồ vật, hoa quả)
대 : cái (dùng cho máy móc)
살 : tuổi
병 : chai, lọ
잔 : ly chén
권 : cuốn
장 : trang
분 :  vị

tieu-tu-ngu-phap-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn

보기:
A: 가족이 몇명 이에요 ?
B: 우리 가족은 네명 이에요.

A: 동생이 몇살 이에요 ?
B: 남동생은 스물세 살이에요.

tieu-tu-ngu-phap-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn

Hãy cố gắng học từ những cái nhỏ nhất, cơ bản nhất như thế này.  Tới một lúc nào đó, các bạn mới biết giá trị của các kiến thức mà các bạn ít quan tâm nhưng lại được sử dụng nhiều trong giao tiếp của người Hàn Quốc.

 tieu-tu-ngu-phap-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn

tieu-tu-ngu-phap-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Tiểu từ ngữ pháp trong tiếng Hàn

Đây là một trong số tiểu từ ngữ pháp thường dùng trong tiếng Hàn, các bạn có thể tìm hiểu học thêm nhiều từ mới khác nhé.

Hãy làm bài tập mẫu và comment cùng so sánh kết quả . Hãy để lại ý kiến nếu gặp khó khăn khi học bài nhé.

No comments

Powered by Blogger.