Học tiếng Hàn : Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요 - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Header Ads

header ad

Học tiếng Hàn : Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요

thi-tuong-lai-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요


Blog Hàn Quốc
biên soạn những cấu trúc mà các bạn học sinh cho là khó hiểu để hỗ trợ các bạn. Cấu trúc Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요.

Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요 :

Diễn tả kế hoạch tương lai hoặc dự định. Nghĩa là " Sẽ ".

Với V kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm "ㄹ" thì dùng -ㄹ거예요.

Với V kết thúc bằng phụ âm thì dùng 을거예요.

thi-tuong-lai-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요

보기:
A: 언제 고향에 돌아갈 거예요 ?
Khi nào bạn định về quê  ?

B: 내년에 돌아갈 거예요.
Tôi định sang năm sẽ về.

Cấu trúc này khá là đơn giản, các bạn cần làm nhiều bài tập để có thể hiểu và nhớ được lâu hơn.

thi-tuong-lai-trong-tieng-han-ngu-phap-tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Học tiếng Hàn : Thì tương lai V + 을 /ㄹ 거예요


Đừng quên comment thắc mắc và yêu cầu của bạn để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn.

No comments

Powered by Blogger.