Học tiếng Hàn : Ngữ pháp phủ định 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) trong tiếng Hàn - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Header Ads

header ad

Học tiếng Hàn : Ngữ pháp phủ định 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) trong tiếng Hàn

Ngu-phap-phu-dinh-co-ban-trong-tieng-han-so-cap-안-지않다
Học tiếng Hàn : Ngữ pháp phủ định 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) trong tiếng Hàn

Cùng học tiếng Hàn cùng Blog Hàn Quốc với chủ đề : Ngữ pháp 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ).

Ngữ pháp 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) : ngữ pháp này được gắn vào động từ và tính từ, nhằm chuyển câu thành dạng phủ định. Nghĩa tiếng việt là " Không ".
Chúng ta cùng xem cách sử dụng khác nhau của 안 + A/V và A/V + 지 않아요.

• Cách dùng  A/V + 안 :

Chúng ta có thể sử dụng 안  với cả động từ và tính từ nhưng cần lưu ý các vấn đề sau :
- Động từ dạng có đuôi kết thúc là  하다 thì chúng ta có thể sử dụng 안 ở trước Động từ hoặc chèn vào giữa Động từ như dạng : N-안-하다.
보기 :
공부를 안 해요 / 안 공부해요 : Không học.
수영을 안 해요 / 안 수영해요 : Không bơi.
안 가요 : Không đi.
안 먹어요 : Không ăn.
안 마셔요 : Không uống.

- 안 luôn luôn đứng trước Tính từ : 안 + A
보기 :
안 예뻐요 : Không đẹp.
안 추워요 : Không lạnh.
안 커요 : Không lớn,không to.
안 멀어요 : Không xa.
안 좋아요 : Không tốt.

- Ngoại lệ với 2 Động từ 좋아하다 và 싫어하다 , khi sử dụng 안 với 2 động từ này các bạn luôn luôn sử dụng theo quy tắc : 안 luôn đứng trước 좋아하다 và 싫어하다 . Không được sử dụng 안 ở giữa N-안-하다.
보기 :
안 좋아해요: Không thích.
안 싫어해요 : Không ghét.


• Cách dùng A/V + 지 않아요 :

Gắn trực tiếp vào sau gốc động từ và tính từ.
보기 :
먹지 않아요 : Không ăn.
일하지 않아요 : Không làm việc.
울지 않아요 : Không khóc.
배우지 않아요 : Không học.
사랑하지 않아요 : Không yêu.

Các bạn có thể sử dụng đuôi câu tôn kính là : A/V + 지 않습니다  hoặc đuôi thân mật là : A/V + 지 않아요.

Cấu trúc : 안 A/V-아/어요 ( A/지 않아요 ) sử dụng một cấu trúc phủ định và khá phổ biến.

Đừng quên comment ý kiến bên dưới bài viết về bài học cần bổ sung những gì để admin rút kinh nghiệm nhé  !

No comments

Powered by Blogger.