Học tiếng Hàn : Phó từ liên kết, vĩ tố liên kết trong tiếng Hàn - Blog Hàn Quốc - Blog Du Học Sinh Việt tại Hàn Quốc

Header Ads

header ad

Học tiếng Hàn : Phó từ liên kết, vĩ tố liên kết trong tiếng Hàn

pho-tu-lien-ket-vi-to-lien-ket-trong-tieng-han
Học tiếng Hàn : Phó từ liên kết, vĩ tố liên kết trong tiếng Hàn


Hôm nay Blog Hàn Quốc xin gửi tới các bạn học Tiếng Hàn cơ bản mới bắt đầu về cách phân biệt Phó từ liên kết và vĩ tố liên kết. 

Trong tiếng Hàn có 2 cách để nối câu. 

• Thứ nhất,  sử dụng Phó từ liên kết sau khi kết thúc mệnh đề câu phía trước và cách biệt nhau thành 2 câu đơn lẻ bằng dấu chấm câu "."

••• Một số phó từ liên kết trong tiếng Hàn như :

그리고 : Và
그렇지만 : Nhưng
그래서 : Vì thế

보기: 바람이 불어요. 그리고 추워요.
바람 : gió,  불다 : Động từ " Thổi ", 춥다 : lạnh.
Gió thôi. Và trời lạnh.
( 춥다 khi kết hợp với nguyên âm thì ㅂ biến thành 우 sau đó mới kết hợp 아 / 어요.)

김치가 매워요. 그렇지만 맛있어요.
김치 : Kim chi,  맵다 : Cay,  맛있다 : ngon.
Kim chi cay.  Nhưng ngon.

눈이 와요. 그래서 길이 많이 막혀다.
눈 : tuyết,  길이 막히다 : đường tắc.
Tuyết rơi. Vì thế tắc đường.

• Thứ 2, sử dụng Vĩ tố liên kết ngay sau gốc V ( động từ ) của mệnh đề trước và liên kết liền 2 vế thành 1 câu hoàn chỉnh.

••• Một số vĩ tố liên kết như :

고 : V + 고 : Và
지만 :  V + 지만 : Nhưng
V + 어 / 아서 : Vì... Nên,  nên...

보기: 바람이 불고 추워요.
Gió thổi và trời lạnh.

김치가 매지만 맛있어요.
Kim chi cay nhưng ngon.

눈이 와서 길이 많이 막혀요.
Tuyết rơi nên đường tắc.

Với 2 cách nối câu như trên,  chúng ta chỉ cần sử dụng đơn giản phó từ liên kết đặt giữa 2 câu như ví dụ trên.
Còn vĩ tố liên kết chúng ta cần bỏ đuôi của V ( động từ ) và gắn vĩ tố liên kết vào sau V đó.


Đừng quên comment tương tác về bài học và thắc mắc bên dưới để được hỗ trợ tốt hơn nhé ..!

No comments

Powered by Blogger.